Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια της (συμπληρωματικής χορήγησης) Σιλοσταζόλης σε Διαβητικούς Ασθενείς στους οποίους έχει χορηγηθεί Κλοπιδογρέλη με Περιφερική Αρτηριακή Νόσο (ΠΑΝ) των Κάτω Άκρων στην Πρόληψη των Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Η πολυκεντρική μελέτη DORIC αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της συμπληρωματικής αγωγής με CLAUDIASIL σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι ευρίσκονταν ήδη σε αγωγή με κλοπιδογρέλη.

                Έλαβαν μέρος 794 διαβητικοί ασθενείς οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες και έλαβαν είτε μόνο κλοπιδογρέλη (75mg/day ομάδα Α n= 391), είτε το συνδυασμό κλοπιδογρέλης και σιλοσταζόλης (75mg/day + 100mg Χ2/day ομάδα Β n= 403).

                Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι ασθενείς είχαν συμπτωματολογία  διαλείπουσας χωλότητας (στάδιο ΙΙα, ΙΙβ, ΙΙΙ) στα κάτω άκρα.

Το κύριο σημείο αξιολόγησης ήταν εάν η προσθήκη της σιλοσταζόλης (100mg Χ2/ημέρα) μείωσε σημαντικά την επίπτωση των ισχαιμικών επεισοδίων που ορίζονται ως:

  • οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο /παροδική ισχαιμική προσβολή
  • οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
  • θάνατος από αγγειακά αιτία

Τις πρώτες 15 ημέρες έλαβαν 50mg Χ2/day σιλοσταζόλης.

Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η μακροχρόνια αγωγή με το συνδυασμό σιλοσταζόλης και κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που παρουσιάζουν συμπτωματική αρτηριακή νόσο των κάτω άκρων  μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό σχήμα σε αυτούς τους ασθενείς με υψηλό θρομβωτικό κίνδυνο να βελτιώσει τα συμπτώματα της διαλείπουσας χωλότητας  χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος αιμορραγίας, σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με κλοπιδογρέλη.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 24,
Ελληνικό, Αττική 16777, Ελλάδα

  • Email: info@libytec.gr
  • Τηλέφωνο: +30 210 9609960
  • Φαξ: +30 210 9638438

Image

Image

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ