Φαρμακοεπαγρύπνηση

Image

Η LIBYTEC Φαρμακευτική Α.Ε., για τη διασφάλιση της ορθότερης χρήσης των φαρμακευτικών της προϊόντων διαθέτει σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε Ανεπιθύμητη Ενέργεια που σχετίζεται με κάποιο φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν της LIBYTEC Φαρμακευτικής Α.Ε. στον ΕΟΦ μέσω της Κίτρινης ή της Λευκής Κάρτας ή στην 24ωρη Eμπιστευτική Γραμμή Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών με αριθμό 210 3259365 και pharmacovigilance@libytec.gr.

Με τη δήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών συμβάλλετε κι εσείς στο να γίνουν τα φάρμακά μας ακόμα πιο ασφαλή!

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 24,
Ελληνικό, Αττική 16777, Ελλάδα

  • Email: info@libytec.gr
  • Τηλέφωνο: +30 210 9609960
  • Φαξ: +30 210 9638438
  • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 121906301000

Image

Image

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ