Πολιτική για τη πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία της LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 

1. Εισαγωγή

Η εταιρία «LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 24), ΑΦΜ 998180931 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2109609960, ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (στο εξής «Εταιρία»), καταδικάζει κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης από όποιον και αν προέρχεται και σε όποιον και αν απευθύνεται και δεν ανέχεται συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη και συμπεριλαμβάνουν τη βία. Η LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.  

 

2. Ορισμοί

«ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ»: οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη. «ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ»: οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης. «ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ»: οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.  

 

3. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρ. 9 και 10 του Ν. 4808/2021 και την κατ' εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα του άρ. 3 § 1 του Ν. 4808/2021, ήτοι όλους όσοι είχαν, έχουν, επιθυμούν ή πρόκειται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία, ανεξαρτήτως του συμβατικού τους δεσμού. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης μπορούν να λαμβάνουν χώρα ιδίως: - στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης, - στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και - κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές Πολιτικές και οδηγίες της Εταιρίας προς τους εργαζόμενους/ συνεργάτες της.  

 

4. Σκοπός

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση και δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό, προβαίνει στην υιοθέτηση κάθε δυνατού τρόπου πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης εντός του εργασιακού της χώρου με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η εταιρία μας προωθεί την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η παρενόχληση και ο εκφοβισμός απαγορεύονται ρητά και οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί δυναμικά και υπεύθυνα από την εταιρία. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία και καταλαμβάνει εργαζόμενους και απασχολούμενους, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς.

 

5. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία
 1. Η εταιρία προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, ιεραρχία, τη θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων. Η εταιρία είναι στη διάθεση κάθε εργαζομένου και δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την παρεμπόδιση οποιασδήποτε καταγγελίας ή αναφοράς σχετικά με περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. Αντίθετα, θα παραλάβει και θα διερευνήσει  με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια την αναφορά ή την καταγγελία λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα.
 2. Η εταιρία λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή. Η εταιρία επιδιώκει τις καλές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων της και ενθαρρύνει τη διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες. Η συνεργασία και το αξιοκρατικό περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτα. Οι υπεύθυνοι τμημάτων έχουν υποχρέωση να αφουγκράζονται και να ελέγχουν για τυχόν σχετικά περιστατικά βίας και παρενόχλησης εντός του τμήματός τους, ενώ οφείλουν να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να διατηρούν μία καλή επικοινωνία με τους υφισταμένους τους. Η εταιρία φροντίζει, ώστε οι συνθήκες εργασίας να είναι κατάλληλες (φωτισμός, καθαριότητα, ασφάλεια του χώρου κτλ.) και φιλικές για όλους τους εργαζόμενους τηρουμένων, πάντα, των προβλεπόμενων νομοθετικών διατάξεων.
 3. Η εταιρία προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας επί τέτοιων περιστατικών. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού οργανώνονται στοχευμένες συναντήσεις για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων. Επίσης, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των στελεχών της διοίκησης και εκπροσώπων των εργαζομένων σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
 4. Η εταιρία παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών. Ειδικότερα κάθε θιγόμενο πρόσωπο από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει τα κάτωθι δικαιώματα:
  • - Δικαστική προστασία- προσφυγή, υποβολή καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της,
  • -αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του και
  • - καταγγελία εντός τη επιχείρησης, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προσφυγής σε κάθε αρμόδια αρχή.
  (Ως προς τη διαδικασία αναφοράς ή καταγγελίας περιστατικών βίας ή παρενόχλησης βλ. Κεφάλαιο 6 παρούσας Πολιτικής.) Στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές: Γραμμή Συνηγόρου του Πολίτη: 213 13 06 600 (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Γραμμή Επιθεώρησης Εργασίας: 1555 (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και Γραμμή SOS 15900 για άμεση ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας.
 5. H Εταιρία ορίζει ως πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμο») εντός της επιχείρησης, αρμόδιο για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης, τον κο. Πολυχρόνη Κωλέτη Θεόδωρο, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι εργαζόμενοι για τα σχετικά θέματα (τηλέφωνο 2109609960 και ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Το πρόσωπο αναφοράς δεσμεύεται με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύνανται να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση των εν λόγω καθηκόντων του. Η πρόσβαση των εργαζομένων στον υπεύθυνο είναι ελεύθερη και άμεση.
 6. Η εταιρία διασφαλίζει τη προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή. Η εταιρία ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους της και πρόθεσή της είναι να το δείχνει έμπρακτα και όχι θεωρητικά. Επομένως, υποστηρίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία την παραπάνω κατηγορία εργαζομένων, εφόσον έχει προηγουμένως ενημερωθεί για τέτοια περιστατικά με αίτημα του εργαζόμενου, θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Η Libytec θα προβεί σε όλες τις δυνατές ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με σκοπό την υποστήριξή του στην εκτέλεση της εργασίας του και την ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά.

 

6. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών
 1. Η εταιρία εγγυάται ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή και εξέταση των καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων και διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες. Ειδικότερα, αρμόδιο πρόσωπο που θα υποδέχεται, θε εξετάζει και θα διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή τα παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης ορίζεται ο κος. Πολυχρόνης Κωλέτης Θεόδωρος. Η σχετική επικοινωνία θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σε κάθε περίπτωση το θιγόμενο πρόσωπο, θα ενημερώνεται, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της επιχείρησης, για τη δυνατότητά του να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές αρχές κατ’ επιλογή του.
 2. Η παραλαβή, έρευνα και διαχείριση των καταγγελιών διεξάγεται άμεσα και με αμεροληψία, με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασφαλίζοντας την προστασία της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) των θυμάτων και των καταγγελλόμενων που συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.
 3. Η εταιρία δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4808/2021 και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία του θιγόμενου απαγορεύοντας ρητά τυχόν αντίποινα σε βάρος του. Η εταιρία απαγορεύει ενέργειες αντεκδίκησης εναντίον άλλου εργαζομένου ή τρίτου, ο οποίος αντιτίθεται στη βία ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης περιστατικού. Η εταιρία ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να προβαίνουν στην καταγγελία περιστατικού βίας και παρενόχλησης που έχουν υποστεί και θα τους υποστηρίξει με κάθε τρόπο στα πλαίσια των υποχρεώσεών της.
 4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης η εταιρία λαμβάνει τα κατά περίπτωση απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα σε βάρος του καταγγελλομένου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.
 5. Η Εταιρία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών, δεσμεύονται ότι θα συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και θα παρέχουν πρόσβαση στους σχετικούς φακέλους που τηρούν, σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Όλοι οι εργαζόμενοι στη LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. οφείλουν να συμμορφωθούν με την παραπάνω πολιτική. Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικές με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της είτε εκτός, είτε με δια ζώσης παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 24,
Ελληνικό, Αττική 16777, Ελλάδα

 • Email: info@libytec.gr
 • Τηλέφωνο: +30 210 9609960
 • Φαξ: +30 210 9638438
 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 121906301000

Image

Image

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ