Κορυφαίες προσωπικότητες του ιατρικού κόσμου, της έρευνας και των συλλόγων ασθενών τιμήθηκαν στην εκδήλωση Επιχειρηματικής Αριστείας «Salus Index Awards 2019», που διεξήχθη την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο...

Η Libytec Φαρμακευτική με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους της και στην κοινωνία, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις διατάξεις των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 24,
Ελληνικό, Αττική 16777, Ελλάδα

  • Email: info@libytec.gr
  • Τηλέφωνο: +30 210 9609960
  • Φαξ: +30 210 9638438
  • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 121906301000

Image

Image

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ