Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια του Συνδυασμού Υπεροξειδίου της Δισμουτάσης, Άλφα Λιποϊκού Οξέος, Βιταμίνης Β12 και Καρνιτίνης για 12 μήνες σε Ασθενείς με Διαβητική Νευροπάθεια

Η μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του COMBINERV σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια.

Έλαβαν μέρος 85 διαβητικοί ασθενείς οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες και έλαβαν είτε το COMBINERV (ομάδα Α), είτε placebo (ομάδα Β) σε συνδυασμό και στις δύο περιπτώσεις με την εκάστοτε αντιδιαβητική αγωγή.

Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν 12 μήνες.

Για την αξιολόγηση της διαβητικής περιφερικής και αυτόνομης νευροπάθειας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής κριτήρια:

  • το MNSI
  • η μέτρηση της αντίληψης της δόνησης με βιοθεσιόμετρο (BIO)
  • οι καρδιαγγειακές αντανακλαστικές δοκιμασίες

Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι μετά από 12 μήνες χορήγησης του COMBINERV παρατηρήθηκε βελτίωση σε όλους τους δείκτες της περιφερικής νευροπάθειας συμπεριλαμβανομένων των νευροφυσιολογικών παραμέτρων, του πόνου και της ποιότητας ζωής (εκτός από CARTS και MNSIE).

Κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 24,
Ελληνικό, Αττική 16777, Ελλάδα

  • Email: info@libytec.gr
  • Τηλέφωνο: +30 210 9609960
  • Φαξ: +30 210 9638438

Image

Image

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ