Νέα φάρμακα

Περιφερική αγγειακή νόσος

Δραστική ουσία: Σιλοσταζόλη
Φαρμακοτεχνική μορφή:

Tabs 100mg

Συσκευασία:

btx56