Το Hialurom Tendon ανήκει στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του πόνου και της περιορισμένης  κινητικότητας σε διαταραχές των τενόντων. Είναι ένα ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει ένα μοναδικό συνδυασμό από υαλουρονικό νάτριο και μαννιτόλη για περιτενόντια ή ενδοελυτρική έγχυση.

Το υαλουρονικό νάτριο είναι το άλας του υαλουρονικού οξέος, το οποίο έχει υψηλή ιξωδοελαστικότητα και αποτελεί δομικό συστατικό πολλών ιστών και οργάνων. Ένας μέσος άνθρωπος έχει περίπου 15g υαλουρονικού οξέος στο σώμα του σε διάφορες μορφές.

Στην ιατρική, η εφαρμογή του είναι διαδεδομένη με την μορφή γέλης στην οφθαλμολογία και στην πλαστική χειρουργική, αλλά και στην ορθοπεδική, σε ενέσιμη μορφή.

Η δράση του δεν είναι άμεσα αντιφλεγμονώδης ή αναλγητική, αλλά δρα αργά και το αποτέλεσμα του, εμφανίζεται σταδιακά, μετά από 3 ως 6 εβδομάδες. Η δράση του διαρκεί για αρκετούς μήνες.

Η μαννιτόλη είναι μια φυσική ουσία που βρίσκεται σε θαλάσσια φύκη, μανιτάρια και σε χυμούς από δέντρα. Είναι μια πολυόλη η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων, λόγω των μοναδικών της ιδιοτήτων.

Η μαννιτόλη χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στην ιατρική πρακτική σε μια ποικιλία ενδείξεων κυρίως λόγω των οσμωτικών της ιδιοτήτων. Επίσης λειτουργεί ως ένας εκκαθαριστής ελεύθερων ριζών και μειώνει τις επιβλαβείς επιδράσεις των ελευθέρων ριζών κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας. 

Στον άνθρωπο το εξωγενώς χορηγούμενο υαλουρονικό οξύ αποικοδομείται ταχύτατα από τις ρίζες οξυγόνου, περιορίζοντας έτσι το χρονικό διάστημα της παραμονής του. Μελέτες in vitro αποδεικνύουν ότι η ανάμειξη υψηλών συγκεντρώσεων μαννιτόλης με υαλουρονικό οξύ, προστατεύει από την αποδόμηση που προκαλούν οι ρίζες οξυγόνου και επομένως μπορεί να αυξήσει το χρόνο της παραμονής του χωρίς να τροποποιεί τις ρεολογικές του ιδιότητες.

Το Hialurom Tendon μειώνει την επιφανειακή τριβή των τενόντων των οποίων περιορίζεται η ικανότητα να ολισθαίνουν ελεύθερα, λόγω μικρορήξεων και συμφύσεων. Η χορήγηση του υαλουρονικού οξέος οδηγεί στο σχηματισμό συμπλόκων στην επιφάνεια του τένοντα βελτιώνοντας την ικανότητα ολίσθησης.

Τα σύμπλοκα του υαλουρονικού οξέος δρουν σαν ένα «κυτταρικό κόσκινο» που εμποδίζει την ελεύθερη διέλευση φλεγμονωδών κυττάρων, προσταγλανδινών και κυτοκινών.

Επιπλέον το υαλουρονικό οξύ παρέχει ένα ιδανικότερο περιβάλλον για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Οι βελτιωμένες περιβαλλοντολογικές συνθήκες αυξάνουν την κυτταρική δραστηριότητα. Τα κύτταρα αυξάνουν την παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας και αυτό βελτιώνει τη διαδικασία αποκατάστασης.

Λόγω των λιπαντικών και των ιξωδοελαστικών του ιδιοτήτων, το Hialurom Tendon προωθεί τη διολίσθηση των τενόντων και τη φυσιολογική διαδικασία αποκατάστασης. Το χορηγούμενο διάλυμα έχει μοναδικές ιδιότητες:

  • Ενισχύει την ολίσθηση του τένοντα και μειώνει το σχηματισμό συμφύσεων.
  • Διευκολύνει την αποκατάσταση.
  • Εξασφαλίζει σημαντική μείωση του πόνου και σημαντική βελτίωση των συνοδών συμπτωμάτων.
  • Προσφέρει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και καλύτερη επαναφορά στις ελεύθερες πόνου αθλητικές δραστηριότητες. 

Το Hialurom Tendon θα πρέπει να χορηγείται μόνο από ειδικούς γιατρούς εκπαιδευμένους στην τεχνική των περιτενόντιων ή ενδοελυτρικών εγχύσεων.

Το  προϊόν ενίεται γύρω από τον προσβεβλημένο τένοντα ή εντός των  προσβεβλημένων ελύτρων (αν είναι δυνατόν με απεικονιστικό έλεγχο) μία φορά την εβδομάδα, με συνολική διάρκεια αγωγής 2 ενέσεις. Απαιτείται προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού περιφερικού νεύρου και της έγχυσης στα αιμοφόρα αγγεία. Αρκετοί τένοντες μπορούν να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα.