Συνεργάτες

H LIBYTEC Φαρμακευτική Α.Ε. διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζομένων φαρμακευτικών εταιρειών με στόχο την επέκταση των παραγωγικών, ερευνητικών και επενδυτικών της δραστηριοτήτων αξιοποιώντας ένα ευρύ και δυναμικό χαρτοφυλάκιο.  

Οι συνεργάτες μας: