Αποστολή

H αποστολή μας είναι να διασφαλίζουμε καινοτόμα φάρμακα υψηλής ποιότητας που προσφέρουν θεραπευτικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων.

Στην προσπάθειά μας αυτή προάγουμε και στηρίζουμε καινοτόμες ιδέες σε συνεργασία με τους φορείς υγείας.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας εγκρίνονται, παράγονται και διανέμονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε.